Продукція освітніх / навчальних подій

Словник з виробництва навчальних подій розділений на п’ять категорій: “Документи”, “Формати”, “Елементи”, “Люди”, “Обладнання”. Але почнемо з одного важливого, дуже важливого терміну без категорій.

Фасилітація – супровід групового процесу, що спрямований на ефективну комунікацію, прояснення та досягнення поставлених цілей. У фасилітації навчального процесу ключовими є організація навчального простору, залучення та сприяння розкриттю потенціалу учасників/ць та групи в цілому, а також підтримка учасників/ць у реалізації їхніх навчальних цілей.

Для більш детального занурення в світ термінів фасилітації рекомендуємо зазирнути в словничок “ТОБТО” від Іншої Освіти: link

Документи

Навчальна програма

Документ, що визначає цілі, зміст та обсяг певної навчальної події або циклу навчальних подій. У навчальній програмі окреслюються навчальні цілі, перелік тем, які корелюють з цими цілями, а також набір методичних інструментів. Якщо ви керуєтесь компетентнісно орієнтованим підходом, то на початку програми може зазначатись компетентнісна модель, якою ви послуговуєтесь, та компетенції, на розвиток яких спрямована навчальна подія. Також програма може містити місце / платформу проведення, таймінг та опис фасилітаторів/рок та/чи експертів/ток.

Навчальні програми бувають типовими (тобто такими, які використовуються для серії навчальних подій) або ж індивідуальними (тобто кастомізованими для однієї унікальної події).

Декілька навчальних програм, сформованих в один курс, називають курикулумом. Цей термін найчастіше використовується в формальній освіті (у вищих навчальних закладах).

Дизайн навчальної програми

Процес формування та планування навчального компонента події.

Навчальні результати

Сукупність знань, навичок, способів мислення, поглядів та цінностей, що мають бути здобуті у процесі навчання.

Таймінг

Часова розкладка окремих методів та частин навчальної програми. Детальний розклад події з прив’язкою до часу окремих блоків та частин навчальної програми.

Список очікування

Список, у який вносяться ті кандидати та кандидатки на участь в освітній події, які наразі не були обрані до основної групи, але можуть бути запрошені до участі у випадку відмови когось з учасників.

Райдер від тренерів або фасилітаторів

Документ із переліком умов та технічних вимог, які пред’являються замовнику для надання освітніх послуг.

Формати

Форум

Захід для обговорення глобальних та/або значних проблем, простір, упорядкований так, щоб уможливити співдію між його учасницями та учасниками.

Тренінг

Освітній простір, формат активного та інтерактивного навчання, де відбувається структурована і цілеспрямована взаємодія учасників/ць між собою і тренером/кою з метою набуття нових знань, умінь та навичок. В результаті тренінгу розвиваються соціальні та особистісні компетенції, формуються або переосмислюються власні ставлення до певної теми.

Воркшоп

Навчальний захід з акцентом на практику. Часто в результаті воркшопу створюється певний продукт (наприклад, текст, презентація, тощо).

Навчальний курс

Комплекс навчально-методичних матеріалів та освітніх послуг, створених для організації індивідуального та/або групового навчання з використанням педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Елементи

Горизонтальний /
інтерактивний формат

Форма групової взаємодії, де фасилітатор або тренер виступають як одні з членів групи. А навчальний процес відбувається через взаємодію в малих групах спільно та на рівних.

Вертикальний /
фронтальний формат

Форма групової взаємодії, де фасилітатор або тренер виступають як експерти або професіонали. А навчальний процес відбувається через передачу знань та навичок групі.

Енерджайзер, айсбрейкер

Короткі вправи, які зазвичай не мають освітньої, пов’язаної зі змістом тренінгу функції. Вони радше слугують для того, щоб відновити рівень енергії, створити настрій для групи або синхронізувати увагу людей.

Евалюація / оцінка

Процедура наприкінці навчальної події, призначенням якої є вимірювання прямих ефектів та результативності навчальної програми для її учасників та учасниць. Евалюація може реалізовуватися за допомогою анонімних індивідуальних методів, або ж обговоренням в малих групах або в спільному колі (пленумі). Як правило, рекомендується комбінація кількох методів.

Також доцільною є евалюація навчальної події, яка проводиться після певної паузи після її завершення. Таким чином, учасники та учасниці мають шанс оцінити результативність навчання більш об’єктивно, а не під впливом емоцій.

Чекін / чекаут

Формат групової взаємодії націлений на створення спільного психоемоційного простору. Чекін за ціль має налаштування на роботу протягом освітньої події, чекаут – на завершення та рефлексію.

Кава-брейк

Перерва у програмі для відпочинку, легкого перекусу та кави. Можлива у форматі кейтерингу.

Кейтеринг

Формат харчування під час події, коли їжу для учасників привозять безпосередньо на локацію проведення.

Люди

Фасилітатор / фасилітаторка

Супроводжує груповий процес протягом (навчальної) події. У сферу відповідальності фасилітатора входить розробка програми та дизайн методологічних рішень для забезпечення максимально ефективного групового процесу (тобто, взаємодії в групі), а також проведення (модерація) події та пост-документація.

Тренер / тренерка

Відповідає за проведення тренінгу, надаючи нові теоретичні знання та, в першу чергу, с творюючи простір для відпрацювання навичок та трансферу теорії на практику. Робота цього фахівця спрямована на навчання та вдосконалення майстерності в певній тематиці.

Також тренером називають викладача фізичної культури та/або спеціаліста у будь-якому виді спорту.

Експерт / експертка

Має експертизу в певній темі. У різних сферах експерт може виконувати різні функціональні обов’язки: наприклад, формувати експертний висновок та нести за нього відповідальність згідно з законодавством (наприклад, судовий експерт), проводити дослідження або ділитися власним знанням та досвідом на навчальних подіях. Рекомендації до того, як знайти експерта, можна прочитати в розділі 4.2.2 посібника Іншої Освіти “Форум для людей” link

Time-up

Послідовність виконавців, що виступають на заході.

Методист або методистка /
розробник або дизайнер програми

Спеціалізується на розробці навчальної програми, тобто визначенні її навчальних цілей та змісту, а також вибору дидактичних і методичних рішень. Як правило, ця людина залучена до процесу планування та прописування навчальної програми, але може не бути залученою в її практичну реалізацію.

Хост для учасників
(participants manager)

Взаємодіє з учасниками події від моменту їхньої реєстрації до пост-комунікації, що охоплює: підтвердження реєстрації, нагадування про подію, надсилання необхідної інформації, підключення до події, координація учасників під час події, збір зворотного зв’язку, надсилання матеріалів після події.

Хост для тренерів та фасилітаторів

Працює над визначенням та задовільненням технічних умов для тренерів та фасилітаторів під час онлайнової чи офлайнової освітньої події.

Обладнання

Сетап

Розміщення учасників, стільців, столів, фліпчарту відповідно до потреб навчальної сесії. Також процес підготовки простору.

Фліпчарт

Демонстраційна дошка, що використовується під час проведення презентацій, стратегічних сесій, інших групових заходів для графічного зображення чи пояснення основних думок. Також спеціальний папір до цієї дошки.

Пінборд

Дошка, на якій можна кріпити папір за допомогою різних засобів. Великі пінборди на колесах використовуються для фасилітації в великих групах, зокрема, для таких методів, як open space.

Фасилітаційна валіза

Набір необхідних для проведення освітньої події канцелярських матеріалів складених для зручності в одну валізу. Список необхідних матеріалів визначається тренерами, проте є стандартний набір із маркерів різних кольорів, білого та кольорового паперу, ножиць, паперової клейкої стрічки та пінів.

Укладачі та укладачки словнику:

Агенція proto produkciia, Ольга Дятел, Альона Каравай, Роман Дима, Володимир Бурковець, Олексій Мельничук, Віталій Кекух, Діана Дерій

Консультанти та консультантки:

Ілля Разумейко, Олесь Зазулін, Марія Тимощук, Наталя Трамбовецька

Вичитка та редактура:

Марія Тимощук, Альона Каравай

Контакти

КИЇВ
вул. Миколи Лисенка 8, офіс 39
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
вул. Січових Стрільців, 15а
Copyright © 2022 proto produkciia
Слідкуйте за нами в соцмережах
Доступні способи оплати
Доступні способи оплати
Copyright © 2022 proto produkciia